Loading...

TalkingHeads

Talkingheads är vårt scenkoncept där vi på ett unikt och exklusivt sätt presenterar aktuella och intressanta personer och personligheter. Givetvis skräddarsytt för varje kund. Talkingheads låter dig komma under skinnet på våra största personligheter inom idrott och nöje. Vi varvar filmklipp från stora aktuella händelser och tillbakablickar från deras nuvarande eller tidigare karriärer.

Loading...
Loading...

SponsorBoost

Är en tjänst som vänder sig till idrottsförbund och rättighetsinnehavare. Vi hjälper er att utveckla och paketera era rättigheter samt skapa nya säljbara koncept och sätt att kommunicera via olika kanaler.

Loading...

2NextLevel

Är en tjänst som vänder sig till företag som vill få utväxling på sin sponsring genom aktivering. Vi skapar idéer och lösningar till aktivering av aktuellt- eller kommande sponsorskap. En aktivering som vi sedan också kan genomföra. Aktiveringen kan handla om resor, events eller kampanjer, men vi kan också skapa en storyline inom sponsorskapet i form av budskap i korta inspelade filmer som sprids via sociala medier och/eller företagets egna kommunikationskanaler.

Loading...

Event

Vi arbetar med allt från skapande av själva”innehållsidén”, rätt anpassat programval, till ren logistik, olika tekniklösningar och de små detaljerna. Vi projektleder från start till mål.

Vi har starka band och nära relation med idrottsrörelsen. Vi har också bred erfarenheter av sponsorresor och företags olika sponsoraktiveringar, i form av kundevent, kick offer och seminarier/konferenser.

Loading...